Khalifah Umar Ibn Khattab Membawa Kantong Air

Pada  suatu malam, Umar meninggalkan tempat tidurnya, kemudian ia keluar rumah untuk meronda (blusukan) rakyatnya. Pada waktu itu, ia melihat seorang wanita sedang membawa kantong air diatas punggungnya dan ia berjalan di malam hari tanpa alas kaki. Ketika Umar bertanya kepadanya tentang keadaannya, maka ia menerangkan bahwa ia adalah seorang wanita miskin yang mempunyai keluarga banyak dan ia tidak tidak mempunyai pembantu, sehingga ia tidak dapat mengambil air minum dari telaga kecuali malam hari. Mendengar ucapan wanita itu, hati Umar terenyuh, sehingga ia membawakan kantong air itu hingga tiba di rumah wanita tersebut. lalu Umar berkata kepada wanita tersebut, ” Datanglah engkau esok pagi ke tempat Umar, agar ia memberimu seorang pembantu.” Jawab si wanita, “Aku merasa sulit untuk menemuinya.” “Pasti esok pagi engkau akan menemuinya,”  sahut Umar. Keesokan paginya ketika wanita itu ke tempat menjumpai Umar , maka ia segera melarikan diri setelah ia  mengetahui bahwa lelaki yang menolongnya tadi malam adalah Khalifah Umar Ibn Khattab RA. Melihat kejadian itu, maka Umar menyuruh seorang pembantu untuk mengikutinya dan menyerahkan sejumlah uang kepada wanita tersebut. (DR.Muhammad Shiddiq Al Minsyawi, 2003 : Kemuliaan ‘Umar Ibn Khattab)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *