Makan Bersama Dengan Umar Ibn Khattab R.A

Ketika Khalifah Umar tiba di kota Mekkah untuk melakukan ibadah haji maka Sofwan Ibnu Umaiyah menyuguhkan hidangan khusus dalam sebuah baki besar yang diangkat oleh empat orang pelayan yang kuat. Setelah mereka meletakkan baki hidangan itu, maka para pelayan menjauhkan diri mereka, sehingga Umar berkata dengan keheranan, ” Mengapa kalian tidak menyuruh para pelayan kalian makan bersama dengan kalian, apakah kalian tidak senang dengan mereka?”.” Tidak demikian, wahai Amirul Mukminin, akan tetapi, kami lebih mengutamakan diri kami dari mereka,” jawab Sofwan .

Mendengar ucapan Sofwan, maka Umar sangat marah dan ia berkata, “Tidaklah suatu kaum yang lebih mementingkan diri mereka atas para pelayannya, melainkan Allah SWT akan menghinakan mereka!”. Kemudian Umar berkata kepada para pelayan, ” Duduklah kalian disini dan marilah kita makan bersama.” ¬†Maka para pelayan itu duduk dan makan bersama dengan Khalifah Umar Ibn Khattab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *