KESMAS

Advokasi Dalam Promkes

A.PENGERTIAN      Advoksai secara harfiah berarti pembelaan,sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan.Istilah advokasi mula-mula digunakan di bidang hukum...